Demaş Kablo Fabrika

Misyonumuz

 

Sahip olduğumuz ilke ve değerlere bağlı, kurum kültürüne ve kurumsal bilince sahip, modern teknoloji ile donatılmış, sürdürülebilir büyümeyi sağlayabilen ve ülke ekonomisine katma değer yaratan bir firma olmak.

Değerlerimiz

  • Müşteri memnuniyeti
  • Açıklık
  • Yenilikçi olmak
  • Devamlılık
  • Çevre Bilinci
  • Liyakat
  • Dürüstlük
  • Ekip Çalışması