Demaş Kablo Fabrika

Kalite Politikamız

Bütün ürünlerimizin üretim ve kalite kontrolleri, sahip olduğumuz TS EN ISO 9001:2015,
TS ISO 45001:2018 ve TS EN ISO 14001:2015 Kalite Yönetim Sistemi direktiflerine uygun olarak yapılmaktadır. DEMAŞ KABLO ürünlerini yaklaşık 50‘nin üzerinde ülkeye TS, IEC, NFC, VDE, BS, GOST, UKR gibi ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak veya
müşterilerin talep ettikleri özelliklere uygun olarak üretip ihraç etmektedir. 

Bu doğrultuda;

  • Üretim faaliyetlerimiz ile ilgili konularda yürürlükte olan ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretim yapılmasını sağlamak,
  • Müşteri memnuniyeti ilkesi çerçevesinde müşteri istek ve ihtiyaçlarını beklentinin üzerinde karşılamak,
  • Tedarikçi ve müşterilerle karşılıklı faydaya dayalı ilişkiler kurarak bilgi alış verişini en üst düzeye çıkarmak,
  • Toplam performansını sürekli iyileştirmek,
  • Demaş Kablo’nun özü olan her seviyede çalışanın katılımıyla bilgi ve beceri düzeylerini arttırmak için eğitimlerini sağlamak,
  • Proses yaklaşımı ile sistemin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak,

Bütün bunların neticesinde uygun teknoloji ile donatılmış, rekabet gücü yüksek, ülke ekonomisine azami katkı sağlayan, kalitede lider bir kuruluş olmak firmamızın temel ilkesidir.