YVC7V(NYCY TEİAŞ)

0.6/1 kV Çok Damarlı, Bir veya Çok Telli, PVC İzoleli, Konsantrik Bakır İletkenli,  A.G Güç Kabloları

Standart
TS IEC 60502-1, IEC 60502, VDE 0276

Teknik Bilgiler
Max.Çalışma Sıcaklığı : 70 °C
Max.Kısa Devre Sıcaklığı : ≤ 300 mm² 160°C , >300 mm² 140 °C
Anma Gerilimi : 600/1000 V

Kablo Yapısı

  1. Bir veya çok telli bakır iletken
  2. PVC izole
  3. PVC dolgu
  4. Konsantrik iletken ve Tutucu bakır bant
  5. PVC dış kılıf

Kullanıldığı Yerler
Endüstri, şalt, yer altı tesisleri ile şehir şebekesinde kullanılır. Kablo üzerindeki konsantrik iletken, herhangi bir mekanik darbe sırasında şebekeye bağlı şalter veya sigortayı açtırarak kablodaki enerjinin evreye zarar vermesini engeller.

Nominal
Kesit
Dış Çap
(Yaklaşık)
Net Ağırlık
(Yaklaşık)
20°C de İletkenin
DC Direnci
Akım Taşıma Kapasitesi
mm² mm kg/km ohm/km Toprakta
20°C de
Havada
30°C de
 2x1,5/9  12,60  274  12,10  32  20
 2x2,5/9  13,10  306 7,41  42  20 
 2x4/9  14,80  385 4,61  54  37 
 2x6/9  16,34  455 3,08  68  48 
 2x10/10  15,34 490  1,83  90  66 
2x16/16  20,94 856 1,15 116 89
 2x25/16  24,56 1201   0,727 150  118 
 2x35/16  26,66 1470   0,524 181  145 
 2x50/25  30,16 1979   0,387 215  176 
 2x70/35  34,80 2708   0,268 264  224 
 2X95/50  39,20 3517   0,193 317  271 
 2x120/70  43,78 4489   0,153 360  314 
 2x150/70  47,58 5303   0,124 406  361 
 2x185/95 52,10 652   0,0991 458  412 
 2x240/120  59,10 8412   0,0754 537  484 
 2x300/150  65,50 10534   0,0601 600  560 
 3x1,5/9 12,60 285  12,10  27  19,5
 3x2,5/9 13,50  337  7,41  36  26 
 3x4/9 15,20  426  4,61  47  34 
 3x6/9 16,74  509 3,08  59  44 
 3x10/10  18,94  750  1,83  79   60
 3x16/10 23,44  1164  1,15  102  80 
 3x25/16 27,86  1576   0,727 133  108 
 3x35/16 30,06  1937   0,524 160   132
 3x50/25 34,36  2611   0,387 190  160 
 3x70/35  38,80  3523   0,268 234  202 
 3x95/50 44,10  4638   0,193 280  249 
 3x120/70 49,28  5896   0,153 319  289 
 3x150/70 52,58  6922   0,124 357  329 
 3x185/95 58,30  8586   0,0991 402  377 
 3x240/120 65,70  10964   0,0754 463  443 
 3x300/150 70,20  13282   0,0601 519  473 
 3X25+16/16  27,64  1682  0,727/1,15 146 136 
 3X35+16/16 30,64  2090   0,524/1,15 176  165 
 3X50+25/25 35,50  2840   0,387/0,727 208  201 
 3X70+35/35 39,50  3824   0,268/0,524 256  255 
 3X95+50/50 45,32  5033   0,193/0,387 307  314 
 3X120+70/70 50,30  6464  0,153/0,268  349  364 
 3X150+70/70 5 54,10  7521   0,124/0,268 391  416 
 3X185+95/95 59,66  9349   0,0991/0,193 442  480 
 3X240+120/120 68,70  11997   0,0754/0,153 509  565 
 4x1,5/9 13,60  335   12,10 27  19,5 
 4x2,5/9 14,90  408  7,41  36  26 
 4x4/9 16,90  525  4,,61  47  34 
 4x6/9 18,74  639  3,08  59  44 
 4x10/10 21,54  947  1,83  79  60 
 4x16/16 23,74  1284  1,15  102  80 
 4x25/16 28,56  1781   0,727 133  108 
 4x35/16 31,56  2277   0,524 160  132 
 4x50/25 35,56  3038   0,387 190  160 
 4x70/35 40,70  4154   0,268 234  202 
 4x95/50 46,00  5458   0,193 280  249 
 4x120/70 51,48  6933   0,153 319  289 
 4x150/70 55,28  8254   0,124 357  329 
 4x185/95 61,00  10162   0,0991 402  377 
 4x240/120 69,30  13087   0,0754 463  443 
 4x300/150 78,10  16713   0,0601 519  473 
 5x1,5/9  14,60  384  2,00  27  19,5
 5x2,5/9 15,90   467 2,00  36  25 
 5x4/9 18,20  611  2,00  47  34 
 5x6/9 20,74  780  2,00  59  43 
 5x10/10 24,14  1166  1,83  79  59 
 5x16/16 26,14  1544  1,15  102  79 
 5x25/16 31,56  2168  1,15  133  106 
 5x35/16 34,96  2791  1,15  159  129 
 5x50/25 40,36  3771  0,724  188  157 
 7X1,5/9 15,71  442  2,00  17,6  11,7 
 7X2,5/9 16,88  540   2,00  23,4  15 
 8X1,5/9 17,05  511  2,00   14,3  11,1 
 8X2,5/9 18,39  634  2,00   20,4  16,3 
 10X1,5/9 18,68  580  2,00   14,9  9,8 
 10X2,5/9 20,24  740  2,00   19,8  12,5 
 12X1,5/9 19,16  613  2,00   13,5  8,8
 12X2,5/9 20,78  760  2,00   18  11,3 
 14X1,5/9 19,90  700  2,00   13,5  7,8 
 14X2,5/9 21,62  880  2,00   18  10 
 16X1,5/9 20,76  780  2,00   12,2  7,8 
 16X2,5/9 22,59  1005  2,00   16,2  10 
 19X1,5/9 21,65  860  2,00   12,2  7,8 
 19X2,5/9 23,60  1100  2,00   16,2  10 
 21X1,5/9 22,63  950  2,00   10,8  6,8 
 21X2,5/9 24,71  1238  2,00   14,4  8,8 
 24X1,5/9 23,88  1060  2,00   10,8  6,8 
 24X2,5/9 26,12  1400  2,00   14,4  8,8 
 30X1,5/9 27,59  1160  2,00   9,5  5,9 
 37X1,5/9 33,93  1995  2,00   8,1  5,7 
40X1,5/9 33,93 2011 2,00  8,1 4,9